Privacybeleid

Privacy Policy

Dierenwinkel Jo, eigenaar Joëlle van Koetsveld van Ankeren.

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Dierenwinkel Jo verwerkt van haar klanten. Indien u klant wordt van Dierenwinkel Jo of om andere reden persoonsgegevens aan Dierenwinkel Jo verstrekt door te bellen, te mailen of op andere wijze contact te leggen met Dierenwinkel Jo, geeft u uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met deze Privacyverklaring te verwerken. Geadviseerd wordt om deze Privacyverklaring door te lezen en te bewaren in uw eigen administratie.

 

 1. Verantwoordelijke:

Verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens is:

Dierenwinkel Jo, Buorren 24, 9084 BC Goutum.

Dierenwinkel Jo is bereikbaar via: Telefoon: 06-48316608 of email: info@dierenwinkeljo.nl

 

 1. Welke gegevens verwerkt Dierenwinkel Jo en met welk doel?            2.1. De volgende persoonsgegevens worden verwerkt:                                                               
 1. a) Voor- en achternaam, geboortedatum
 2. b) Adresgegevens
 3. c) Telefoonnummer
 4. d) Aankoop
 5. e)Het afhandelen van uw betaling
 6. f) E-mailadres

2.2. Dierenwinkel Jo verwerkt de in sub

2.1. genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 1. a) Uw naam, adres, email en/of telefoonnummer worden gebruikt voor:

* contact over te maken afspraken en de annulering van afspraken 
* het versturen van uitnodigingen, facturen of informatie over de diensten van Dierenwinkel Jo
* het reageren op uw bestelling, (aan)vraag en/of boeking 

 1. Dierenwinkel Jo is wettelijk verplicht om haar financiële gegevens te overhandigen aan de Belastingdienst.
 2. Dierenwinkel Jo heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over website bezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Er kan echter niet gecontroleerd worden of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

2.3. Informatieverstrekking aan derden:

Dierenwinkel Jo verkoopt haar gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstekken om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 1. Niet-persoonlijke informatie
 2. Wanneer u de website bezoekt, kan het zijn dat er automatisch anonieme of geaggregeerde gegevens verzameld worden van niet- persoonlijke aard. (Bijv. het type computerbesturingssysteem, het type internetbrowser, het aantal bezoeken en gemiddelde tijd die u er doorbracht, de pagina’s die u heeft bekeken.) Deze anonieme gegevens worden gebruikt om de inhoud en gebruik van de website te analyseren, te verbeteren en te optimaliseren.
 3. Op de website zijn knoppen opgenomen om pagina’s te promoten of delen op sociale netwerken zoals bijvoorbeeld Facebook, Google + en Instagram. Deze knoppen worden gerealiseerd met een code AddThis.com, die een cookie plaatst. Leest u de Privacyverklaring van Google +, Facebook en Instagram wat zij met uw persoonsgegevens doen, die zij met deze code verwerken.
 4. Gebruik van uw persoonlijke informatie die naar andere websites wordt verzonden

Dierenwinkel Jo is niet verantwoordelijk voor de privacy verklaringen van andere websites, noch voor de uitvoering van dat beleid, zelfs niet als U op de website van Dierenwinkel Jo terecht kwam via de website van een derde.

 1. Bewaartermijnen              Dierenwinkel Jo verwerkt en bewaart uw persoonsgegevens tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 1. Beveiligingsmaatregelen

6.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Dierenwinkel Jo passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

 1. Inzagerecht

7.1. Via de eigenaresse van Dierenwinkel Jo kunt u mits bewijs van identiteit een schriftelijk, gedateerde en ondertekend verzoek indienen om uw persoonsgegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen.

Dierenwinkel Jo zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een maand na ontvangst hierover informeren.

7.2. Indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Dierenwinkel Jo.

7.3. Eventuele vragen en/ of opmerkingen over deze Privacyverklaring kunt u contact opnemen met de eigenaresse van Dierenwinkel Jo via telefoon: 06-48316608 of email: info@dierenwinkeljo.nl

 1. Wijzigingen

Dierenwinkel Jo behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring te allen tijde en zonder kennisgeving vooraf te wijzigen. Elke wijziging wordt via de website bekend gemaakt. Geadviseerd wordt om regelmatig deze Privacyverklaring te bekijken.